+

Αγκόλα > Δημοκρατία της Αγκόλα (1977 - 1998)

Έτος50l1Kz2Kz5Kz10Kz20Kz50Kz100KzΈτος
 -  -  -  -  -  -  - 100Kz1991
50l1Kz -  -  -  -  -  - 1979
 - 1Kz -  - 10Kz20Kz50Kz - 1978
50l1Kz2Kz5Kz10Kz -  -  - 1977
Νομισματικό Σύστημα: 1 Κβανζα = 100 Λβει
50l - 50 Λβέι
1Kz - 1 Κβάνζα
2Kz - 2 Κβάνζας
5Kz - 5 Κβάνζας
10Kz - 10 Κβάνζας
20Kz - 20 Κβάνζας
50Kz - 50 Κβάνζας
100Kz - 100 Κβάνζας
uCoin