+

Αγκόλα > Δημοκρατία της Αγκόλα (1999 - 2016)

Έτος
Έτος10c50c1Kz2Kz5Kz10Kz20KzΈτος
 -  -  -  -  -  - 20Kz2014
 - 50c1Kz - 5Kz10Kz - 2012
10c50c1Kz2Kz5Kz -  - 1999
Νομισματικό Σύστημα: 1 Κβανζα = 100 Σεντίμος
10c - 10 Σεντίμος
50c - 50 Σεντίμος
1Kz - 1 Κβάνζα
2Kz - 2 Κβάνζας
5Kz - 5 Κβάνζας
10Kz - 10 Κβάνζας
20Kz - 20 Κβάνζας
uCoin