+

Ανγκουίλα > Βρετανικά Υπερπόντια Εδάφη (1968 - 1970)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος
Έτος$1$2$4$5$10Έτος
$1$2$4$5$101970
$1$2$4$5$101969
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
 - ½ Δολάριο
$1 - 1 Δολάριο
$2 - 2 Δολάρια
$4 - 4 Δολάρια
$5 - 5 Δολάρια
$10 - 10 Δολάρια
uCoin