+

Αργεντινή > Αουστράλ Αργεντινής (1985 - 1991)

Έτος½c1c5c10c50c1A5A10A100A500A1000AΈτος
 -  -  -  -  -  -  -  - 100A500A1000A1991
 -  -  -  -  -  -  -  - 100A500A1000A1990
 -  -  -  -  - 1A5A10A -  -  - 1989
 -  - 5c10c50c -  -  -  -  -  - 1988
 - 1c5c10c50c -  -  -  -  -  - 1987
 - 1c5c10c50c -  -  -  -  -  - 1986
½c1c5c10c50c -  -  -  -  -  - 1985
Νομισματικό Σύστημα: 1 Αουστράλ = 100 Σεντάβος
½c - ½ Σεντάβο
1c - 1 Σεντάβο
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
1A - 1 Αουστράλ
5A - 5 Αουστράλες
10A - 10 Αουστράλες
100A - 100 Αουστράλες
500A - 500 Αουστράλες
1000A - 1000 Αουστράλες
uCoin