+

Αργεντινή > Πέσο Λέι (1970 - 1983)

Έτος1c5c10c20c50c$1$5$10$50$100Έτος
 -  -  -  -  -  -  -  - $50$1001981
 -  -  -  -  -  -  -  - $50/AlBr
$50/St
$100/AlBr
$100/St
1980
 -  -  -  -  -  -  -  - $50$1001979
 -  -  -  -  -  -  - $10 -  - 1978
 -  -  -  -  -  - $5$10 -  - 1977
 -  - 10c20c50c$1$5$10 -  - 1976
1c5c10c20c50c$1 -  -  -  - 1975
1c5c10c20c50c$1 -  -  -  - 1974
1c5c10c20c50c -  -  -  -  - 1973
1c5c - 20c50c -  -  -  -  - 1972
1c5c10c20c50c -  -  -  -  - 1971
1c5c10c20c50c -  -  -  -  - 1970
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πέσο = 100 Σεντάβος
1c - 1 Σεντάβο
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
20c - 20 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
$1 - 1 Πέσο
$5 - 5 Πέσος
$10 - 10 Πέσος
$50 - 50 Πέσος
$100 - 100 Πέσος
uCoin