+

Αρμενία > Δημοκρατία της Αρμενίας (1994 - 2018)

Έτος
Έτος10l20l50l1D3D5D10D20D50D100D200D500DΈτος
 -  -  -  -  -  - 10D -  -  -  -  - 2004
 -  -  -  -  -  -  - 20D50D100D200D500D2003
10l20l50l1D3D5D10D -  -  -  -  - 1994
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ντράμ = 100 Λούμα
10l - 10 Λούμα
20l - 20 Λούμα
50l - 50 Λούμα
1D - 1 Ντράμ
3D - 3 Ντράμ
5D - 5 Ντράμ
10D - 10 Ντράμ
20D - 20 Ντράμ
50D - 50 Ντράμ
100D - 100 Ντράμ
200D - 200 Ντράμ
500D - 500 Ντράμ
uCoin