+

Αρούμπα > Βασίλισσα Βεατρίκη (1986 - 2013)

Ποικιλία
4
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος10с25с50с2½ƒΈτος
10с25с50с - 2013
10с25с50с2½ƒ2012
10с25с50с2½ƒ2011
10с25с50с2½ƒ2010
10с25с50с2½ƒ2009
10с25с50с2½ƒ2008
10с25с50с2½ƒ2007
10с25с50с2½ƒ2006
10с25с50с2½ƒ
5ƒ/◻
2005
10с25с50с2½ƒ2004
10с25с50с2½ƒ2003
10с25с50с2½ƒ2002
10с25с50с2½ƒ2001
10с25с50с2½ƒ2000
10с25с50с2½ƒ1999
10с25с50с2½ƒ1998
10с25с50с2½ƒ1997
10с25с50с2½ƒ1996
10с25с50с2½ƒ1995
10с25с50с2½ƒ - 1994
10с25с50с2½ƒ - 1993
10с25с50с2½ƒ - 1992
10с25с50с2½ƒ - 1991
10с25с50с2½ƒ - 1990
10с25с50с2½ƒ - 1989
10с25с50с2½ƒ - 1988
10с25с50с2½ƒ - 1987
10с25с50с2½ƒ - 1986
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φλορίνι = 100 Σεντ
 - 5 Σέντς
10с - 10 Σέντς
25с - 25 Σεντς
50с - 50 Σέντς
 - 1 Φλορίνι
2½ƒ - 2,5 Φλορίνια
 - 5 Φλορίνια
uCoin