+

Αυστραλία > Βασίλισσα Ελισάβετ Β' (1966 - 2019)

Ποικιλία
3
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος10¢20¢50¢$1$2Έτος
 -  - 10¢20¢50¢$1$22019
 -  - 10¢20¢50¢$1$22018
 -  - 10¢20¢50¢$1$22017
10¢20¢50¢$1$22016
 -  - 10¢20¢50¢$1$22015
 -  - 10¢20¢50¢$1$22014
 -  - 10¢20¢50¢$1$22013
 -  - 10¢20¢50¢$1$22012
 -  - 10¢20¢50¢$1$22011
 -  - 10¢20¢50¢$1$22010
 -  - 10¢20¢50¢$1$22009
 -  - 10¢20¢50¢$1$22008
 -  - 10¢20¢50¢$1$22007
10¢20¢50¢$1$22006
 -  - 10¢20¢50¢$1$22005
 -  - 10¢20¢50¢$1$22004
 -  - 10¢ -  -  - $22003
 -  - 10¢20¢ -  - $22002
 -  - 10¢20¢ -  - $22001
 -  - 10¢20¢ - $1$22000
 -  - 10¢20¢50¢ - $21999
 -  - 10¢20¢ - $1$21998
 -  - 10¢20¢50¢ - $21997
 -  - 10¢20¢50¢ - $21996
 -  - 10¢20¢ - $1$21995
 -  - 10¢20¢ - $1$21994
 -  - 10¢20¢50¢ - $21993
 -  - 10¢20¢50¢$1$21992
10¢20¢ - $1$21991
10¢20¢50¢$1$21990
10¢20¢50¢$1$21989
10¢20¢ -  - $21988
10¢20¢50¢$1 - 1987
10¢20¢50¢ -  - 1986
10¢20¢50¢$1 - 1985
10¢20¢50¢$1 - 1984
10¢20¢50¢ -  - 1983
10¢20¢ -  -  - 1982
10¢20¢50¢ -  - 1981
10¢20¢50¢ -  - 1980
10¢20¢50¢ -  - 1979
10¢20¢50¢ -  - 1978
10¢20¢ -  -  - 1977
10¢20¢50¢ -  - 1976
10¢20¢50¢ -  - 1975
10¢20¢50¢ -  - 1974
10¢20¢50¢ -  - 1973
10¢20¢50¢ -  - 1972
10¢20¢50¢ -  - 1971
10¢20¢ -  -  - 1970
10¢20¢50¢ -  - 1969
10¢20¢ -  -  - 1968
10¢20¢ -  -  - 1967
10¢20¢50¢ -  - 1966
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
 - 1 Σέντ
 - 2 Σέντς
 - 5 Σέντς
10¢ - 10 Σέντς
20¢ - 20 Σέντς
50¢ - 50 Σέντς
$1 - 1 Δολάριο
$2 - 2 Δολάρια
uCoin