+

Γερμανία - Τρίτο Ράιχ > Ναζιστική Γερμανία (Τρίτο Ράιχ) (1933 - 1945)

Ποικιλία
360
Έτος1rpf2rpf5rpf10rpf50rpf1RM2RM5RMΈτος
1rpf -  - 10rpf -  -  -  - 1945
1rpf - 5rpf10rpf50rpf -  -  - 1944
1rpf - 5rpf10rpf50rpf -  -  - 1943
1rpf - 5rpf10rpf50rpf -  -  - 1942
1rpf - 5rpf10rpf50rpf -  -  - 1941
1rpf/Br
1rpf/Zn
2rpf5rpf10rpf50rpf -  -  - 1940
1rpf2rpf5rpf10rpf50rpf/Al
50rpf/Ni
1RM2RM5RM1939
1rpf2rpf5rpf10rpf50rpf1RM2RM5RM1938
1rpf2rpf5rpf10rpf - 1RM2RM5RM1937
1rpf2rpf5rpf10rpf - 1RM2RM5RM/new
5RM/old
1936
 -  -  -  - 50rpf1RM - 5RM1935
 -  -  -  -  - 1RM -  - 1934
 -  -  -  -  - 1RM -  - 1933
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ραιχσμάρκ = 100 Ραιχσπφένινγκ
1rpf - 1 Ραιχσπφένινγκ
2rpf - 2 Ραιχσπφένινγκ
5rpf - 5 Ραιχσπφένινγκ
10rpf - 10 Ραιχσπφένινγκ
50rpf - 50 Ραιχσπφένινγκ
1RM - 1 Ραιχςμαρκ
2RM - 2 Ραιχςμαρκ
5RM - 5 Ραιχςμαρκ
uCoin