+

Μπαχάμες > Βασίλισσα Ελισάβετ Β' (1966 - 2018)

Ποικιλία
46
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c5c10c15c25c50c$1$2$5Έτος
 -  -  - 15c -  -  -  -  - 2018
 - 5c10c -  -  -  -  -  - 2016
1c/⊂
1c/⊄
5c -  - 25c -  -  -  - 2015
1c -  -  -  -  -  -  -  - 2014
 -  - 10c -  -  -  -  -  - 2010
1c -  -  -  -  -  -  -  - 2009
1c - 10c - 25c -  -  -  - 2007
1c5c -  -  -  -  -  -  - 2006
 - 5c10c15c25c -  -  -  - 2005
1c5c -  -  -  -  -  -  - 2004
1c -  -  -  -  -  -  -  - 2001
1c5c10c - 25c -  -  -  - 2000
1c5c -  -  -  -  -  -  - 1999
1c5c10c - 25c -  -  -  - 1998
1c -  -  - 25c -  -  -  - 1997
1c5c10c15c25c50c$1 -  - 1996
1c -  -  -  -  -  -  -  - 1995
1c5c10c15c25c50c$1 -  - 1992
1c5c10c15c25c50c$1 -  - 1991
1c -  -  -  -  -  -  -  - 1990
1c5c10c15c25c50c$1$2 - 1989
1c5c10c - 25c -  -  -  - 1987
1c/Br
1c/Cu
5c10c15c25c50c - $2 - 1985
1c5c10c15c25c50c$1$2 - 1984
1c5c10c15c25c50c -  -  - 1983
1c5c10c15c25c50c -  -  - 1982
1c5c10c15c25c50c$1$2 - 1981
1c5c10c15c25c -  - $2 - 1980
1c5c10c15c25c -  - $2 - 1979
1c5c10c15c25c50c$1$2$51978
1c5c10c15c25c50c$1$2$51977
1c5c10c15c25c50c$1$2$51976
1c5c10c15c25c50c$1$2$51975
1c5c10c15c25c50c$1$2$51974
1c5c/C
5c/T
10c/C
10c/T
15c25c50c$1$2$51973
1c5c10c15c25c50c$1$2$51972
1c5c10c15c25c50c$1$2$51971
1c5c10c15c25c50c$1$2$51970
1c5c10c15c25c50c$1$2$51969
1c5c10c -  -  -  -  -  - 1968
1c5c10c15c25c50c$1$2$51966
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
1c - 1 Σέντ
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
15c - 15 Σέντ
25c - 25 Σεντς
50c - 50 Σέντς
$1 - 1 Δολάριο
$2 - 2 Δολάρια
$5 - 5 Δολάρια
uCoin