+

Μπαρμπάντος > Βασίλισσα Ελισάβετ Β' (1970 - 2018)

Ποικιλία
42
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c5c10c25c$1$2$5$10Έτος
 - 5c10c - $1 -  -  - 2016
 -  -  -  - $1 -  -  - 2015
 - 5c -  -  -  -  -  - 2014
1c5c10c - $1 -  -  - 2012
1c5c - 25c -  -  -  - 2011
1c5c -  -  -  -  -  - 2010
1c5c10c25c$1 -  -  - 2009
1c5c10c25c$1 -  -  - 2008
1c5c10c25c$1 -  -  - 2007
1c5c - 25c -  -  -  - 2006
1c5c10c25c$1 -  -  - 2005
1c5c10c25c$1 -  -  - 2004
1c - 10c25c -  -  -  - 2003
1c5c -  -  -  -  -  - 2002
1c5c10c25c -  -  -  - 2001
1c5c10c25c$1 -  -  - 2000
1c5c -  -  -  -  -  - 1999
1c5c10c25c$1 -  -  - 1998
1c5c -  -  -  -  -  - 1997
1c5c10c25c -  -  -  - 1996
1c5c10c -  -  -  -  - 1995
 - 5c - 25c$1 -  -  - 1994
1c -  -  -  -  -  -  - 1993
1c - 10c -  -  -  -  - 1992
1c5c -  -  -  -  -  - 1991
1c - 10c25c -  -  -  - 1990
1c5c10c25c$1 -  -  - 1989
1c5c10c25c$1 -  -  - 1988
1c - 10c25c -  -  -  - 1987
1c5c10c25c$1 -  -  - 1986
1c5c10c25c$1 -  -  - 1985
1c5c10c25c$1$2$5 - 1984
1c5c10c25c$1$2$5 - 1983
1c5c10c25c$1$2$5 - 1982
1c5c10c25c$1$2$5$101981
1c5c10c25c$1$2$5$101980
1c5c10c25c$1$2$5$101979
1c5c10c25c$1$2$5$101978
1c5c10c25c$1$2$5$101977
1c5c10c25c$1$2$5$101975
1c5c10c25c$1$2$5$101974
1c5c10c25c$1$2 -  - 1973
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
1c - 1 Σέντ
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
25c - 25 Σεντς
$1 - 1 Δολάριο
$2 - 2 Δολάρια
$5 - 5 Δολάρια
$10 - 10 Δολάρια
uCoin