+

Ρουάντα - Ουρούντι > Εδάφη Ηνωμένων Εθνών (1952 - 1960)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος50c1F5FΈτος
 - 1F - 1960
 - 1F5F1959
 - 1F5F1958
 - 1F - 1957
 -  - 5F1956
50c -  - 1955
50c -  - 1954
 -  - 5F1952
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
50c - 50 Σεντίμς
1F - 1 Φράγκο
5F - 5 Φράγκα
uCoin