+

Βέλγιο > Βασιλιάς Λεοπόλδος Β' (1865 - 1909)

Ποικιλία
6
Έτος1c2c5c10c25c50c1fr2fr5fr20frΈτος
 - 2c/DER
2c/DES
 -  - 25c50c/DER
50c/DES
1fr/DER
1fr/DES
2fr/DER
2fr/DES
 -  - 1909
 -  -  -  - 25c/Ë
25c/Q
 -  -  -  -  - 1908
1c/DER
1c/DES
 - 5c/Ë
5c/Q
 -  - 50c/DER
50c/DES
 -  -  -  - 1907
 -  - 5c/Ë
5c/Q
10c/Ë
10c/Q
 -  -  -  -  -  - 1906
 - 2c/DER
2c/DES
5c/Ë
5c/Q
10c/Ë
10c/Q
 -  -  -  -  -  - 1905
 -  - 5c/Ë
5c/Q
10c/Ë
10c/Q
 -  - 1fr/DER
1fr/DES
2fr/DER
2fr/DES
 -  - 1904
 -  - 5c/Ë
5c/Q
10c/Ë
10c/Q
 -  -  -  -  -  - 1903
1c/DER
1c/DES
2c/DER
2c/DES
5c/Ë
5c/Q
10c/Ë
10c/Q
 -  -  -  -  -  - 1902
1c/DER
1c/DES
 - 5c/DER
5c/⊚
5c/DES=
5c/DES∸
10c/DER
10c/⊚
10c/DES
 - 50c/DER
50c/DES
 -  -  -  - 1901
 -  - 5c/DER
5c/DES
 -  -  -  -  -  -  - 1900
1c/DER
1c/DES
 -  -  -  - 50c/DER
50c/DES
 -  -  -  - 1899
 -  - 5c/DER
5c/DES
10c/DER
10c/DES
 - 50c/DER
50c/DES
 -  -  -  - 1898
 -  - 5c/DER
5c/DES
10c/DER
10c/DES
 -  -  -  -  -  - 1895
1c - 5c/DER
5c/DES
10c/DER
10c/DES
 -  -  -  -  -  - 1894
1c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1892
1c -  -  -  -  - 1fr2fr -  - 1887
 -  -  -  -  - 50c/DER
50c/DES
1fr/DER
1fr/DES
 -  -  - 1886
1c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1883
1c/DER
1c/DES
 -  -  -  -  -  -  -  - 20fr1882
 -  -  -  -  - 50c1fr -  -  - 1881
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 20fr1878
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 20fr1877
1c2c -  -  -  -  -  - 5fr20fr1876
1c2c -  -  -  -  -  - 5fr20fr1875
1c2c -  -  -  -  -  - 5fr20fr1874
1c2c -  -  -  -  -  - 5fr - 1873
 -  -  -  -  -  -  -  - 5fr - 1872
 - 2c -  -  -  -  -  - 5fr20fr1871
1c2c -  -  -  -  -  - 5fr20fr/new
20fr/old
1870
1c2c -  -  -  - 1fr - 5fr20fr1869
 -  -  -  -  - 50c1fr2fr5fr20fr1868
 -  -  -  -  - 50c1fr2fr5fr20fr1867
 -  -  -  -  - 50c1fr2fr5fr - 1866
 -  -  -  -  -  -  -  - 5fr - 1865
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
1c - 1 Σεντίμ
2c - 2 Σεντίμς
5c - 5 Σεντίμς
10c - 10 Σεντίμς
25c - 25 Σεντίμς
50c - 50 Σεντίμς
1fr - 1 Φράγκο
2fr - 2 Φράγκα
5fr - 5 Φράγκα
20fr - 20 Φράγκα
uCoin