+

Βέλγιο > Βασιλιάς Λεοπόλδος Α' (1832 - 1865)

Ποικιλία
82
Έτος1c2c5c10c20c¼fr½fr1fr2fr2½fr5fr10fr20fr25fr40frΈτος
 - 2c -  -  -  -  -  -  -  - 5fr - 20fr -  - 1865
 - 2c5c10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1864
1c2c5c10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1863
1c2c5c10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1862
1c2c5c10c20c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1861
1c2c -  - 20c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1860
1c2c5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1859
1c2c5c - 20c -  -  -  -  - 5fr -  -  -  - 1858
1c2c5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1857
1c2c5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1856
1c2c5c10c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1855
 - 2c5c - 20c -  -  -  -  - 5fr -  -  -  - 1853
 - 2c5c - 20c -  -  -  -  - 5fr -  -  -  - 1852
 - 2c5c -  -  -  -  -  -  - 5fr -  -  -  - 1851
1c2c5c -  - ¼fr½fr1fr -  - 5fr10fr - 25fr - 1850
1c2c5c -  - ¼fr½fr1fr - 2½fr5fr/new
5fr/old
10fr - 25fr - 1849
1c2c5c10c -  -  -  -  - 2½fr5fr -  - 25fr - 1848
1c2c5c10c -  -  -  -  -  - 5fr -  -  -  - 1847
1c2c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1846
1c2c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1845
1c2c -  -  - ¼fr½fr1fr2fr - 5fr -  -  -  - 1844
 -  -  -  -  - ¼fr½fr1fr2fr -  -  -  -  -  - 1843
 - 2c5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1842
1c2c5c -  -  -  - 1fr2fr -  -  - 20fr - 40fr1841
 -  -  -  -  -  - ½fr1fr2fr -  -  -  -  -  - 1840
1c - 5c -  -  - ½fr1fr2fr -  -  - 20fr - 40fr1838
1c - 5c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1837
1c2c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1836
1c2c5c -  - ¼fr½fr1fr2fr - 5fr - 20fr - 40fr1835
 - 2c5c -  - ¼fr½fr1fr2fr - 5fr - 20fr - 40fr1834
1c2c5c10c -  - ½fr1fr -  - 5fr -  -  -  - 1833
1c -  - 10c -  -  -  -  -  - 5fr -  -  -  - 1832
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
1c - 1 Σεντίμ
2c - 2 Σεντίμς
5c - 5 Σεντίμς
10c - 10 Σεντίμς
20c - 20 Σεντίμς
¼fr - ¼ Φράγκο
½fr - ½ Φράγκο
1fr - 1 Φράγκο
2fr - 2 Φράγκα
2½fr - 2½ Φράγκο
5fr - 5 Φράγκα
10fr - 10 Φράγκα
20fr - 20 Φράγκα
25fr - 25 Φράγκα
40fr - 40 Φράγκα
uCoin