+

Βερμούδες > Βασίλισσα Ελισάβετ Β' (1970 - 2017)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c5c10c25c50c$1$5Έτος
 -  -  - 25c - $1 - 2017
 -  -  -  -  - $1 - 2015
1c5c10c25c - $1 - 2009
1c/St
1c/Zn
5c10c25c - $1 - 2008
1c -  - 25c -  -  - 2007
1c -  - 25c -  -  - 2006
1c5c10c25c - $1 - 2005
1c5c10c25c - $1 - 2004
1c5c10c25c - $1 - 2003
1c5c10c25c - $1 - 2002
1c5c10c25c - $1 - 2001
1c5c10c25c - $1 - 2000
1c5c10c25c - $1 - 1999
1c5c10c25c -  -  - 1998
1c5c10c25c - $1 - 1997
1c5c10c25c - $1 - 1996
1c5c10c25c -  -  - 1995
1c5c10c25c -  -  - 1994
1c5c10c25c - $1 - 1993
1c -  -  -  -  -  - 1991
1c5c10c -  -  -  - 1990
1c/Br
1c/St
5c10c25c50c$1 - 1988
1c5c10c25c -  -  - 1987
1c5c10c25c50c -  - 1986
1c5c10c25c50c -  - 1985
1c5c10c25c50c -  - 1984
1c5c10c25c50c - $51983
1c5c10c25c50c -  - 1982
1c5c10c25c50c -  - 1981
1c5c10c25c50c -  - 1980
 - 5c10c25c -  -  - 1979
1c - 10c - 50c -  - 1978
1c5c -  -  -  -  - 1977
1c -  -  -  -  -  - 1976
1c5c -  -  -  -  - 1975
1c5c -  -  -  -  - 1974
1c -  - 25c -  -  - 1973
1c - 10c -  -  -  - 1971
1c5c10c25c50c -  - 1970
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
1c - 1 Σέντ
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
25c - 25 Σεντς
50c - 50 Σέντς
$1 - 1 Δολάριο
$5 - 5 Δολάρια
uCoin