+

Μπουτάν > Βασίλειο του Μπουτάν (1974 - 2015)

Ποικιλία
2
Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος5Ch10Ch25Ch50Ch1Nu3NuΈτος
 -  -  -  - 1Nu - 2008
5Ch10Ch25Ch/AlBr
25Ch/CuNi
50Ch1Nu/CuNi
1Nu/St
3Nu1979
5Ch - 25Ch - 1Nu - 1975
5Ch10Ch25Ch - 1Nu - 1974
Νομισματικό Σύστημα: 1 Νγκούλντρουμ = 100 Τσερτουμ
5Ch - 5 Τσέτρουμς
5Ch - 5 Τσχέρτουμ
10Ch - 10 Τσχέρτουμ
10Ch - 10 Τσέτρουμς
25Ch - 25 Τσέτρουμς
25Ch - 25 Τσχέρτουμ
50Ch - 50 Τσχέρτουμ
1Nu - 1 Νγκούλτρουμ
3Nu - 3 Νγκούλτρουμς
uCoin