+

Μπιάφρα > Δημοκρατία της Μπιάφρα (1967 - 1970)

Έτος
Έτος3p6p1S2½S£1Έτος
3p6p1S/1
1S/one
2½S£11969
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λίρα = 20 Σελίνια = 240 Πένες
3p - 3 Πέννες
6p - 6 Πέννες
1S - 1 Σελίνι
2½S - 2,5 Σελλίνια
£1 - 1 Λίρα (Πάουντ)
uCoin