+

Βολιβία > Πολυεθνοτικό Κράτος της Βολιβίας (1986 - 2017)

Έτος2c5c10c20c50c1Bs2Bs5BsΈτος
 -  - 10c -  -  - 2Bs5Bs2017
 -  - 10c20c50c1Bs2Bs5Bs2012
 -  - 10c20c50c1Bs2Bs5Bs2010
 -  - 10c20c50c1Bs2Bs - 2008
 -  - 10c/Cu
10c/St
20c50c -  -  - 2006
 -  -  -  -  - 1Bs - 5Bs2004
 -  - 10c20c50c1Bs - 5Bs2001
 -  - 10c/Cu
10c/St
20c50c1Bs2Bs - 1997
 -  - 10c20c50c1Bs2Bs - 1995
 -  - 10c20c50c1Bs2Bs - 1991
2c5c10c20c50c1Bs -  - 1987
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μπολιβιάνο = 100 Σεντάβος
2c - 2 Σεντάβος
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
20c - 20 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
1Bs - 1 Μπολιβιάνο
2Bs - 2 Μπολιβιάνος
5Bs - 5 Μπολιβιάνος
uCoin