+

Βολιβία > Δημοκρατία της Βολιβίας (1964 - 1985)

Έτος5c10c20c25c50c$1$5Έτος
 -  -  -  - 50c$1$51980
 -  -  -  - 50c$1$51978
 -  -  -  -  -  - $51976
 -  -  -  - 50c$1 - 1974
 - 10c20c - 50c$1 - 1973
 - 10c - 25c50c$1 - 1972
 - 10c20c25c -  -  - 1971
5c - 20c -  - $1 - 1970
 - 10c -  -  - $1 - 1969
 -  -  -  -  - $1 - 1968
 - 10c20c - 50c -  - 1967
5c10c20c - 50c -  - 1965
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πέσο = 100 Σεντάβος
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
20c - 20 Σεντάβος
25c - 25 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
$1 - 1 Πέσο
$5 - 5 Πέσος
uCoin