+

Βολιβία > Δημοκρατία της Βολιβίας (1864 - 1869)

Ποικιλία
6
Έτος1c2c1/20Bs1/10Bs1/5Bs1BsΈτος
 -  -  -  -  - 1Bs1869
 -  -  -  -  - 1Bs1868
 -  -  - 1/10Bs - 1Bs/11
1Bs/9
1867
 -  -  -  - 1/5Bs1Bs1866
 -  - 1/20Bs1/10Bs1/5Bs1Bs1865
1c2c1/20Bs1/10Bs1/5Bs/24
1/5Bs/25
1Bs1864
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μπολιβιάνο = 100 Σεντάβος
1c - 1 Σεντέσιμο
2c - 2 Σεντέσιμος
1/20Bs - 1/20 Μπολιβιάνο
1/10Bs - 1/10 Μπολιβιάνο
1/5Bs - ⅕ Μπολιβιάνο
1Bs - 1 Μπολιβιάνο
uCoin