+

Βοσνία Ερζεγοβίνη > Βοσνία Ερζεγοβίνη (1998 - 2017)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος5f10f20f50f1KM2KM5KMΈτος
5f10f20f50f1KM -  - 2017
5f10f20f50f1KM -  - 2013
5f10f -  -  -  -  - 2011
 -  - 20f - 1KM - 5KM2009
5f10f20f - 1KM2KM - 2008
 - 10f20f50f1KM -  - 2007
 -  -  -  - 1KM -  - 2006
5f -  -  -  -  - 5KM2005
 - 10f20f -  -  -  - 2004
 -  -  -  -  - 2KM - 2003
 -  -  -  - 1KM -  - 2002
 - 10f20f50f1KM2KM - 2000
 - 10f20f50f -  -  - 1998
Νομισματικό Σύστημα: 1 Μετατρέψιμο Μάρκο = 100 Φένινγκ
5f - 5 Φενίνγκα
10f - 10 Φενίνγκα
20f - 20 Φενίνγκα
50f - 50 Φενίνγκα
1KM - 1 Μάρκα
2KM - 2 Μάρκα
5KM - 5 Μάρκα
uCoin