+

Μποτσουάνα > Δημοκρατία της Μποτσουάνα (1976 - 2014)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1t2t5t10t25t50t1P2P5PΈτος
 -  -  -  -  -  - 1P2P5P2016
 -  - 5t10t25t50t1P2P5P2013
 -  - 5t - 25t -  -  -  - 2009
 -  -  - 10t -  -  -  -  - 2008
 -  - 5t - 25t - 1P - 5P2007
 -  -  -  -  -  -  - 2P - 2004
 -  - 5t10t -  -  -  -  - 2002
 -  -  -  -  - 50t -  -  - 2001
 -  -  -  -  -  -  -  - 5P2000
 -  -  -  - 25t -  -  -  - 1999
 -  - 5t10t25t50t -  -  - 1998
 -  -  -  -  -  - 1P -  - 1997
 -  - 5t -  - 50t -  -  - 1996
 -  -  -  -  -  -  - 2P - 1994
1t - 5t10t25t50t1P -  - 1991
1t - 5t10t25t -  -  -  - 1989
1t - 5t -  -  -  -  -  - 1988
1t -  -  -  -  - 1P -  - 1987
1t2t5t10t25t50t1P -  - 1985
1t - 5t10t25t50t -  -  - 1984
1t -  -  -  -  -  -  -  - 1983
 -  -  -  - 25t -  -  -  - 1982
1t2t5t10t25t50t1P -  - 1981
 -  - 5t10t - 50t -  -  - 1980
 -  - 5t10t -  -  -  -  - 1979
 -  - 5t10t25t50t1P -  - 1977
1t - 5t10t25t50t1P -  - 1976
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πούλα = 100 Θίμπς
1t - 1 Θίμπ
2t - 2 Θίμπ
5t - 5 Θίμπ
10t - 10 Θίμπ
25t - 25 Θίμπ
50t - 50 Θίμπ
1P - 1 Πούλα
2P - 2 Πούλα
5P - 5 Πούλα
uCoin