+

Βραζιλία > Α' Δημοκρατία (1889 - 1942)

Ποικιλία
6
Έτος20Rs40Rs50Rs100Rs200Rs300Rs400Rs500Rs1.000Rs2.000Rs5.000Rs10.000Rs20.000RsΈτος
 -  -  - 100Rs200Rs300Rs400Rs -  -  -  -  -  - 1942
 -  -  - 100Rs200Rs300Rs400Rs -  -  -  -  -  - 1940
 -  -  -  -  -  -  - 500Rs1.000Rs2.000Rs -  -  - 1939
 -  -  - 100Rs/n
100Rs/o
200Rs/n
200Rs/o
300Rs/n
300Rs/o
400Rs/n
400Rs/o
500Rs1.000Rs2.000Rs/r
2.000Rs/s
5.000Rs -  - 1938
 -  -  - 100Rs200Rs300Rs400Rs500Rs1.000Rs2.000Rs/r
2.000Rs/s
5.000Rs -  - 1937
 -  -  - 100Rs200Rs300Rs400Rs500Rs1.000Rs2.000Rs5.000Rs -  - 1936
20Rs - 50Rs100Rs200Rs - 400Rs500Rs1.000Rs2.000Rs -  -  - 1935
 -  -  - 100Rs200Rs -  -  -  - 2.000Rs -  -  - 1934
 -  -  - 100Rs200Rs -  -  -  -  -  -  -  - 1933
 -  -  - 100Rs200Rs - 400Rs -  -  -  -  -  - 1932
 -  - 50Rs100Rs200Rs - 400Rs - 1.000Rs2.000Rs -  -  - 1931
 -  -  - 100Rs200Rs - 400Rs500Rs1.000Rs2.000Rs -  -  - 1930
 -  -  - 100Rs200Rs - 400Rs - 1.000Rs2.000Rs -  -  - 1929
 -  -  - 100Rs200Rs -  - 500Rs1.000Rs2.000Rs -  -  - 1928
20Rs -  - 100Rs200Rs - 400Rs500Rs1.000Rs2.000Rs -  -  - 1927
 -  - 50Rs100Rs200Rs - 400Rs -  - 2.000Rs -  -  - 1926
 -  - 50Rs100Rs200Rs - 400Rs - 1.000Rs2.000Rs -  -  - 1925
 -  -  - 100Rs200Rs -  - 500Rs1.000Rs2.000Rs -  -  - 1924
 -  -  - 100Rs200Rs - 400Rs -  -  -  -  -  - 1923
 -  - 50Rs100Rs200Rs - 400Rs -  -  -  -  - 20.000Rs1922
20Rs - 50Rs100Rs200Rs - 400Rs -  -  -  - 10.000Rs20.000Rs1921
20Rs - 50Rs100Rs200Rs - 400Rs -  -  -  -  -  - 1920
20Rs - 50Rs100Rs200Rs - 400Rs -  -  -  - 10.000Rs - 1919
20Rs - 50Rs100Rs200Rs - 400Rs -  -  -  -  - 20.000Rs1918
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20.000Rs1917
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10.000Rs - 1916
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10.000Rs - 1915
 -  -  -  -  -  - 400Rs -  -  -  - 10.000Rs20.000Rs1914
 -  -  -  -  -  -  - 500Rs1.000Rs
1.000Rs/-
2.000Rs
2.000Rs/-
 -  - 20.000Rs1913
20Rs40Rs -  -  -  -  - 500Rs/l
500Rs/r
1.000Rs/l
1.000Rs/r
2.000Rs/l
2.000Rs/r
 -  - 20.000Rs1912
20Rs40Rs -  -  -  -  - 500Rs1.000Rs2.000Rs - 10.000Rs20.000Rs1911
20Rs40Rs -  -  -  -  -  - 1.000Rs2.000Rs -  - 20.000Rs1910
20Rs40Rs -  -  -  -  -  - 1.000Rs -  - 10.000Rs20.000Rs1909
20Rs40Rs -  -  -  -  - 500Rs1.000Rs2.000Rs - 10.000Rs20.000Rs1908
 - 40Rs -  -  -  -  - 500Rs1.000Rs2.000Rs - 10.000Rs20.000Rs1907
20Rs -  -  -  -  -  - 500Rs1.000Rs2.000Rs - 10.000Rs20.000Rs1906
20Rs -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1905
20Rs -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10.000Rs20.000Rs1904
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10.000Rs20.000Rs1903
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20.000Rs1902
20Rs40Rs - 100Rs200Rs - 400Rs -  -  -  - 10.000Rs20.000RsMCMIMCMI
20Rs40Rs - 100Rs200Rs -  -  -  -  -  -  - 20.000Rs1900
20Rs -  - 100Rs200Rs -  -  -  -  -  - 10.000Rs20.000Rs1899
20Rs40Rs - 100Rs200Rs -  -  -  -  -  - 10.000Rs20.000Rs1898
20Rs40Rs - 100Rs200Rs -  -  -  - 2.000Rs - 10.000Rs20.000Rs1897
20Rs40Rs - 100Rs200Rs -  -  -  - 2.000Rs -  - 20.000Rs1896
20Rs40Rs - 100Rs200Rs -  -  -  -  -  - 10.000Rs20.000Rs1895
20Rs40Rs - 100Rs200Rs -  -  -  -  -  -  - 20.000Rs1894
20Rs40Rs - 100Rs200Rs -  -  -  -  -  - 10.000Rs20.000Rs1893
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.000Rs -  -  - 1891
20Rs40Rs - 100Rs200Rs -  - 500Rs1.000Rs -  - 10.000Rs20.000Rs1889
20Rs - 20 Ρέις
40Rs - 40 Ρέις
50Rs - 50 Ρέις
100Rs - 100 Ρέις
200Rs - 200 Ρέις
300Rs - 300 Ρέις
400Rs - 400 Ρέις
500Rs - 500 Ρέις
1.000Rs - 1.000 Ρέις
2.000Rs - 2000 Ρέις
5.000Rs - 5000 Ρέις
10.000Rs - 10.000 Ρέις
20.000Rs - 20.000 Ρέις
uCoin