+

Βραζιλία > Αυτοκράτορας Πέδρο Α' (1823 - 1831)

Ποικιλία
2
Έτος10Rs20Rs37½Rs40Rs75Rs80Rs160Rs320Rs640Rs960Rs4.000Rs6.400RsΈτος
 -  -  - 40Rs/C
40Rs/R
 - 80Rs/B
80Rs/G
80Rs/R
 -  -  -  -  -  - 1831
 - 20Rs/B
20Rs/R
 - 40Rs/B
40Rs/C
40Rs/G
40Rs/R
 - 80Rs/B
80Rs/C
80Rs/G
80Rs/R
 - 320Rs -  -  -  - 1830
 - 20Rs - 40Rs/B
40Rs/C
40Rs/G
40Rs/R
 - 80Rs/B
80Rs/G
80Rs/R
80Rs/SP
 -  -  -  -  -  - 1829
10Rs20Rs/B
20Rs/R
37½Rs40Rs/B
40Rs/C
40Rs/G
40Rs/R
 - 80Rs/B
80Rs/C
80Rs/G
80Rs/R
80Rs/SP
 -  -  -  - 4.000Rs6.400Rs/B
6.400Rs/R
1828
10Rs20Rs/B
20Rs/R
37½Rs40Rs/B
40Rs/C
40Rs/G
40Rs/R
 - 80Rs/B
80Rs/C
80Rs/R
 -  - 640Rs960Rs4.000Rs6.400Rs1827
 - 20Rs37½Rs40Rs/C
40Rs/G
40Rs/R
 - 80Rs/B
80Rs/C
80Rs/R
80Rs/Ag
160Rs320Rs640Rs960Rs/B
960Rs/R
4.000Rs/B
4.000Rs/R
6.400Rs1826
 - 20Rs/B
20Rs/R
20Rs/C
37½Rs40Rs/B
40Rs/C
40Rs/G
40Rs/R
 - 80Rs/B
80Rs/R
80Rs/SP
 - 320Rs640Rs960Rs/B
960Rs/R
4.000Rs/B
4.000Rs/R
6.400Rs/B
6.400Rs/R
1825
10Rs20Rs37½Rs40Rs/B
40Rs/C
40Rs/R
 - 80Rs/B
80Rs/R
80Rs/Ag
160Rs - 640Rs960Rs/B
960Rs/R
4.000Rs6.400Rs1824
 - 20Rs37½Rs40Rs/C
40Rs/G
40Rs/R
75Rs80Rs -  -  - 960Rs4.000Rs6.400Rs1823
10Rs - 10 Ρέις
20Rs - 20 Ρέις
37½Rs - 37,5 Ρέις
40Rs - 40 Ρέις
75Rs - 75 Ρέις
80Rs - 80 Ρέις
160Rs - 160 Ρέις
320Rs - 320 Ρέις
640Rs - 640 Ρέις
960Rs - 960 Ρέις
4.000Rs - 4000 Ρέις
6.400Rs - 6400 Ρέις
uCoin