+

Βραζιλία > Ρεάλ Βραζιλίας (1994 - 2019)

Έτος1c5c10c25c50cR$1Έτος
 - 5c10c25c50cR$12019
 - 5c10c25c50cR$12018
 - 5c10c25c50cR$12017
 - 5c10c25c50cR$12016
 - 5c10c25c50c - 2015
 - 5c10c25c50cR$12014
 - 5c10c25c50cR$12013
 - 5c10c25c50c/err
50c
R$12012
 - 5c10c25c50cR$12011
 - 5c10c25c50cR$12010
 - 5c10c25c50cR$12009
 - 5c10c25c50cR$12008
 - 5c10c25c50cR$12007
 - 5c10c25c50cR$12006
 - 5c10c25c50cR$12005
1c5c10c25c - R$12004
1c5c10c25c50cR$12003
1c5c10c25c50cR$12002
1c5c10c25c50c - 2001
1c5c10c25c50c - 2000
1c5c10c25c - R$11999
1c5c10c25c50cR$11998
1c5c10c -  -  - 1997
1c5c10c -  -  - 1996
1c5c10c25c50c - 1995
1c5c10c25c50cR$11994
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ριάλ = 100 Σεντάβος
1c - 1 Σεντάβο
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
25c - 25 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
R$1 - 1 Ρεάλ
uCoin