+

Βραζιλία > Queen Maria I (1778 - 1805)

Ποικιλία
62
Έτος5Rs10Rs20Rs40Rs80Rs160Rs320Rs640Rs1.000Rs1.600Rs2.000Rs3.200Rs4.000Rs6.400RsΈτος
 -  -  -  -  -  -  - 640Rs -  -  -  - 4.000Rs6.400Rs1805
 -  -  -  -  -  -  - 640Rs -  -  -  - 4.000Rs6.400Rs1804
 -  -  -  -  -  -  - 640Rs -  -  -  - 4.000Rs6.400Rs1803
 -  -  -  -  -  - 320Rs640Rs
640Rs/B
 -  -  -  - 4.000Rs6.400Rs1802
 -  -  -  -  -  -  - 640Rs -  -  -  - 4.000Rs6.400Rs1801
 -  -  -  -  -  - 320Rs640Rs
640Rs/B
 -  -  -  -  - 6.400Rs1800
 - 10Rs20Rs -  -  -  - 640Rs -  -  -  -  - 6.400Rs1799
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6.400Rs1798
5Rs -  -  -  - 160Rs320Rs -  -  -  -  -  - 6.400Rs1797
 - 10Rs20Rs40Rs80Rs -  -  -  -  -  -  -  - 6.400Rs1796
 -  -  -  -  - 160Rs - 640Rs -  -  -  -  - 6.400Rs1795
 -  -  -  -  -  -  - 640Rs -  -  -  -  - 6.400Rs1794
 -  -  -  -  -  - 320Rs640Rs -  -  -  -  - 6.400Rs1793
 -  -  -  -  -  -  - 640Rs -  -  -  - 4.000Rs6.400Rs1792
5Rs -  - 40Rs -  -  - 640Rs -  -  -  -  - 6.400Rs1791
5Rs10Rs20Rs40Rs80Rs160Rs320Rs640Rs -  -  -  - 4.000Rs6.400Rs/n
6.400Rs/o
1790
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6.400Rs/n
6.400Rs/o
1789
 -  -  -  - 80Rs160Rs320Rs -  -  -  -  -  - 6.400Rs1788
5Rs10Rs20Rs40Rs80Rs160Rs320Rs640Rs1.000Rs -  -  - 4.000Rs6.400Rs1787
5Rs10Rs20Rs40Rs80Rs160Rs320Rs640Rs -  -  - 3.200Rs4.000Rs6.400Rs/M
6.400Rs/MP
1786
5Rs10Rs -  - 80Rs160Rs320Rs640Rs -  -  - 3.200Rs - 6.400Rs1785
5Rs10Rs20Rs40Rs - 160Rs320Rs640Rs - 1.600Rs - 3.200Rs - 6.400Rs1784
 -  -  -  -  - 160Rs320Rs640Rs -  - 2.000Rs3.200Rs4.000Rs6.400Rs1783
5Rs10Rs20Rs - 80Rs - 320Rs640Rs1.000Rs1.600Rs2.000Rs3.200Rs - 6.400Rs1782
5Rs10Rs20Rs40Rs80Rs160Rs - 640Rs1.000Rs1.600Rs2.000Rs3.200Rs4.000Rs6.400Rs1781
 -  -  -  - 80Rs160Rs320Rs640Rs - 1.600Rs - 3.200Rs - 6.400Rs1780
 -  -  -  - 80Rs160Rs320Rs640Rs1.000Rs -  -  - 4.000Rs6.400Rs1779
5Rs10Rs20Rs40Rs80Rs160Rs320Rs640Rs1.000Rs - 2.000Rs - 4.000Rs6.400Rs1778
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6.400Rs1777
5Rs - 5 Ρέις
10Rs - 10 Ρέις
20Rs - 20 Ρέις
40Rs - 40 Ρέις
80Rs - 80 Ρέις
160Rs - 160 Ρέις
320Rs - 320 Ρέις
640Rs - 640 Ρέις
1.000Rs - 1.000 Ρέις
1.600Rs - 1600 Ρέις
2.000Rs - 2000 Ρέις
3.200Rs - 3200 Ρέις
4.000Rs - 4000 Ρέις
6.400Rs - 6400 Ρέις
uCoin