+

Βρετανική Ανατολική Αφρική > Ρουπία (1897 - 1919)

Ποικιλία
2
Έτος½c1p1c5c10c25c50cΈτος
 -  -  - 5c -  - 50c1919
 -  - 1c - 10c25c50c1918
 -  - 1c -  -  -  - 1917
 -  - 1c -  -  -  - 1916
 -  - 1c5c - 25c50c1914
 -  - 1c5c10c25c50c1913
 -  - 1c - 10c25c50c1912
 -  - 1c - 10c - 50c1911
 -  - 1c - 10c25c50c1910
½c - 1c -  -  - 50c1909
½c - 1c -  -  -  - 1908
 -  - 1c - 10c -  - 1907
 -  -  -  - 10c25c50c1906
 - 1p -  -  -  -  - 1899
 - 1p -  -  -  -  - 1898
 - 1p -  -  -  -  - 1897
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρουπία = 100 Σέντς
½c - 1/2 Σέντ
1p - 1 Πίς
1c - 1 Σέντ
5c - 5 Σέντς
10c - 10 Σέντς
25c - 25 Σεντς
50c - 50 Σέντς
uCoin