+

Ινδία - Βρετανική > Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών (1834 - 1858)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος½p1/12A¼A½A2A¼Rp½Rp1Rp1MΈτος
 -  - ¼A -  -  -  -  -  - 1858
 -  - ¼A -  -  -  -  -  - 1857
½p -  -  -  -  -  -  -  - 1853
 -  -  -  - 2A - ½Rp -  - 1849
 - 1/12A -  -  -  -  -  -  - 1848
 -  -  - ½A -  -  -  -  - 1845
 -  -  -  - 2A/n
2A/o
 -  -  - 1M/n
1M/o
1841
 -  -  -  -  - ¼Rp/n
¼Rp/o
½Rp/n
½Rp/o
1Rp/n
1Rp/o
 - 1840
 - 1/12A¼A½A - ¼Rp½Rp1Rp1M1835
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρουπία = 16 Αννά = 64 Πίσις = 192 Πίες
½p - ½ Πίς
1/12A - 1/12 Αννα
¼A - 1/4 Αννα
½A - 1/2 Αννα
2A - 2 Αννας
¼Rp - 1/4 Ρουπία
½Rp - 1/2 Ρουπία
1Rp - 1 Ρουπία
1M - 1 Μοχούρ
uCoin