+

Ινδία - Βρετανική > Madras (Rupee) (1790 - 1830)

Έτος1pi1/96Rp2pi1/48Rp4piΈτος
1pi -  -  -  - 1833
1pi - 2pi - 4pi1825
 - 1/96Rp - 1/48Rp - 1797
 - 1/96Rp - 1/48Rp/L
1/48Rp/S
 - 1794
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ρουπία = 16 Αννά = 64 Πίσις = 192 Πίες
1pi - 1 Πάι
2pi - 2 pies
4pi - 4 pies
1/96Rp - 1/96 Ρουπίες
1/48Rp - 1/48 Ρουπίες
uCoin