+

Βουλγαρία > Δημοκρατία της Βουλγαρίας (1999 - 2019)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1st2st5st10st20st50st1Lv2LvΈτος
 -  -  -  -  -  -  - 2Lv2015
1st2st5st10st20st50st1Lv - 2002
1st/Br
1st/St
2st/Br
2st/St
5st/Br
5st/St
 -  -  -  -  - 2000
1st2st5st10st20st50st -  - 1999
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λέβ = 100 Στοτνίκι
1st - 1 Στοτίνκα
2st - 2 Στοτίνκι
5st - 5 Στοτίνκι
10st - 10 Στοτίνκι
20st - 20 Στοτίνκι
50st - 50 Στοτίνκι
1Lv - 1 Λέβ
2Lv - 2 Λέβα
uCoin