+

Βουλγαρία > Λαική Δημοκρατία (1946 - 1990)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1st2st3st5st10st20st25st50st1Lv20Lv50LvΈτος
1st2st - 5st10st20st - 50st1Lv -  - 1990
1st2st - 5st10st20st - 50st1Lv20Lv50Lv1989
1st2st - 5st10st20st - 50st1Lv -  - 1988
1st -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1981
1st2st - 5st10st20st - 50st1Lv -  - 1980
1st2st - 5st10st20st - 50st1Lv -  - 1979
1st2st - 5st10st20st - 50st -  -  - 1974
1st -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1970
1st2st - 5st10st20st - 50st1Lv -  - 1962
 -  -  -  -  -  -  -  - 1Lv -  - 1960
 -  -  -  -  -  -  - 50st -  -  - 1959
 -  -  -  -  - 20st -  -  -  -  - 1954
 -  -  -  -  - 20st -  -  -  -  - 1952
1st - 3st5st10st - 25st -  -  -  - 1951
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λέβ = 100 Στοτνίκι
1st - 1 Στοτίνκα
2st - 2 Στοτίνκι
3st - 3 Στοτίνκι
5st - 5 Στοτίνκι
10st - 10 Στοτίνκι
20st - 20 Στοτίνκι
25st - 25 Στοτίνκι
50st - 50 Στοτίνκι
1Lv - 1 Λέβ
20Lv - 20 Λέβα
50Lv - 50 Λέβα
uCoin