+

Βουλγαρία > Δημοκρατία της Βουλγαρίας (1992 - 1998)

Έτος
Έτος10st20st50st1Lv2Lv5Lv10Lv20Lv50LvΈτος
 -  -  -  -  -  - 10Lv20Lv50Lv1997
10st20st50st1Lv2Lv5Lv10Lv -  - 1992
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λέβ = 100 Στοτνίκι
10st - 10 Στοτίνκι
20st - 20 Στοτίνκι
50st - 50 Στοτίνκι
1Lv - 1 Λέβ
2Lv - 2 Λέβα
5Lv - 5 Λέβα
10Lv - 10 Λέβα
20Lv - 20 Λέβα
50Lv - 50 Λέβα
uCoin