+

Βουλγαρία > Τσάρος Μπόρις Γ' (1918 - 1943)

Ποικιλία
4
Έτος50st1Lv2Lv5Lv10Lv20Lv50Lv100LvΈτος
 -  - 2Lv5Lv10Lv - 50Lv - 1943
 - 1Lv2Lv5Lv10Lv -  -  - 1941
 -  -  -  -  - 20Lv50Lv - 1940
50st -  -  -  -  -  - 100Lv1937
 -  -  -  -  -  - 50Lv100Lv1934
 -  -  - 5Lv10Lv20Lv50Lv100Lv1930
 - 1Lv2Lv -  -  -  -  - 1925
 - 1Lv2Lv -  -  -  -  - 1923
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λέβ = 100 Στοτνίκι
50st - 50 Στοτίνκι
1Lv - 1 Λέβ
2Lv - 2 Λέβα
5Lv - 5 Λέβα
10Lv - 10 Λέβα
20Lv - 20 Λέβα
50Lv - 50 Λέβα
100Lv - 100 Λέβα
uCoin