+

Βουλγαρία > Τσάρος Φερδινάνδος Α' (1908 - 1918)

Έτος1st2st5st10st20st50st1Lv2LvΈτος
 -  - 5st10st20st -  -  - 1917
 -  -  -  -  - 50st -  - 1916
 -  - 5st10st20st50st1Lv2Lv1913
1st2st5st10st20st50st1Lv2Lv1912
 -  -  -  -  - 50st1Lv2Lv1910
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λέβ = 100 Στοτνίκι
1st - 1 Στοτίνκα
2st - 2 Στοτίνκι
5st - 5 Στοτίνκι
10st - 10 Στοτίνκι
20st - 20 Στοτίνκι
50st - 50 Στοτίνκι
1Lv - 1 Λέβ
2Lv - 2 Λέβα
uCoin