+

Βουλγαρία > Ηγεμονία της Βουλγαρίας (1878 - 1907)

Έτος1st2st2½st5st10st20st50st1Lv2Lv5Lv10Lv20Lv100LvΈτος
 -  -  - 5st10st20st -  -  -  -  -  -  - 1906
1st2st -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1901
 -  -  -  -  -  -  - 1Lv2Lv5Lv10Lv20Lv100Lv1894
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5Lv -  -  - 1892
 -  -  -  -  -  - 50st1Lv2Lv -  -  -  - 1891
 -  - 2½st5st10st20st -  -  -  -  -  -  - 1888
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5Lv -  -  - 1885
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 5Lv -  -  - 1884
 -  -  -  -  -  - 50st -  -  -  -  -  - 1883
 -  -  -  -  -  -  - 1Lv2Lv -  -  -  - 1882
 - 2st - 5st10st -  -  -  -  -  -  -  - 1881
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λέβ = 100 Στοτνίκι
1st - 1 Στοτίνκα
2st - 2 Στοτίνκι
2½st - 2,5 Στοτίνκι
5st - 5 Στοτίνκι
10st - 10 Στοτίνκι
20st - 20 Στοτίνκι
50st - 50 Στοτίνκι
1Lv - 1 Λέβ
2Lv - 2 Λέβα
5Lv - 5 Λέβα
10Lv - 10 Λέβα
20Lv - 20 Λέβα
100Lv - 100 Λέβα
uCoin