+

Μπουρούντι > Δημοκρατία του Μπουρούντι (1960 - 2016)

Έτος1F5F10F50FΈτος
 - 5F -  - 2013
 -  - 10F50F2011
1F -  -  - 2003
1F -  -  - 1993
1F -  -  - 1990
1F5F -  - 1980
1F5F -  - 1976
 - 5F10F - 1971
1F -  -  - 1970
 - 5F -  - 1969
 - 5F10F - 1968
1F -  -  - 1965
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
1F - 1 Φράγκο
5F - 5 Φράγκα
10F - 10 Φράγκα
50F - 50 Φράγκα
uCoin