+

Καμπότζη > Δεύτερο Ρίαλ (1979 - 2013)

Έτος
Έτος5s50R$100R$200R$500R$Έτος
 - 50R$100R$200R$500R$២៥៣៨២៥៣៨
5s -  -  -  - 1979
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ριάλ = 100 Σέν = 100 Σεντίμ
5s - 5 Σέν
50R$ - 50 Ρίελ
100R$ - 100 Ρίελ
200R$ - 200 Ρίελ
500R$ - 500 Ρίελ
uCoin