+

Καμπότζη > Πρώτο Ρίαλ (1953 - 1975)

Έτος
Έτος10s10c20s20c50s50cΈτος
10s - 20s - 50s - 1959
 - 10c - 20c - 50c1953
Νομισματικό Σύστημα: 1 Ριάλ = 100 Σέν = 100 Σεντίμ
10s - 10 Σέν
10c - 10 centiemes
20s - 20 Σέν
20c - 20 centiemes
50s - 50 Σέν
50c - 50 centiemes
uCoin