+

Καμερούν > Φράγκο Κεντρικής Αφρικής (1974 - 2018)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος100₣500₣Έτος
 - 500₣1988
100₣500₣1986
 - 500₣1985
100₣ - 1984
100₣ - 1983
100₣ - 1982
100₣ - 1980
100₣ - 1975
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
100₣ - 100 Φράγκα
500₣ - 500 Φράγκα
uCoin