+

Καναδάς > Βασιλέας Γεώργιος ΣΤ' (1937 - 1952)

Ποικιλία
12
Έτος10¢25¢50¢$1Έτος
10¢25¢50¢$11952
10¢25¢50¢$11951
10¢25¢50¢$11950
10¢25¢50¢ - 1949
10¢25¢50¢$11948
10¢25¢50¢$11947
10¢25¢50¢$11946
10¢25¢50¢$11945
10¢25¢50¢ - 1944
10¢25¢50¢ - 1943
5¢/new
5¢/old
10¢25¢50¢ - 1942
10¢25¢50¢ - 1941
10¢25¢50¢ - 1940
10¢25¢50¢ - 1939
10¢25¢50¢$11938
10¢25¢50¢$11937
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
 - 1 Σέντ
 - 5 Σέντς
10¢ - 10 Σέντς
25¢ - 25 Σεντς
50¢ - 50 Σέντς
$1 - 1 Δολάριο
uCoin