+

Καναδάς > Βασιλιάς Γεώργιος Ε' (1911 - 1936)

Έτος10¢25¢50¢$1$5$10Έτος
10¢25¢50¢$1 -  - 1936
10¢25¢ -  -  -  - 1935
10¢25¢50¢ -  -  - 1934
10¢25¢ -  -  -  - 1933
10¢25¢50¢ -  -  - 1932
10¢25¢50¢ -  -  - 1931
10¢25¢ -  -  -  - 1930
10¢25¢50¢ -  -  - 1929
10¢25¢ -  -  -  - 1928
 - 25¢ -  -  -  - 1927
 -  -  -  -  -  - 1926
 -  -  -  -  -  - 1925
 -  -  -  -  -  - 1924
 -  -  -  -  -  - 1923
 -  -  -  -  -  - 1922
 - 10¢25¢ -  -  -  - 1921
1¢/L
1¢/S
10¢25¢50¢ -  -  - 1920
10¢25¢50¢ -  -  - 1919
10¢25¢50¢ -  -  - 1918
10¢25¢50¢ -  -  - 1917
10¢25¢50¢ -  -  - 1916
10¢25¢ -  -  -  - 1915
10¢25¢50¢ - $5$101914
10¢25¢50¢ - $5$101913
10¢25¢50¢ - $5$101912
10¢25¢50¢ -  -  - 1911
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
 - 1 Σέντ
 - 5 Σέντς
10¢ - 10 Σέντς
25¢ - 25 Σεντς
50¢ - 50 Σέντς
$1 - 1 Δολάριο
$5 - 5 Δολάρια
$10 - 10 Δολάρια
uCoin