+

Καναδικές επαρχίες > Νιου Μπράνσγουικ (1861 - 1864)

Έτος
Έτος½¢10¢20¢Έτος
 - 10¢20¢1864
 -  - 10¢20¢1862
½¢ -  -  - 1861
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
½¢ - 1/2 Σέντ
 - 1 Σέντ
 - 5 Σέντς
10¢ - 10 Σέντς
20¢ - 20 Σέντς
uCoin