+

Καναδικές επαρχίες > Νέα Σκωτία (1861 - 1864)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος
Έτος½¢Έτος
½¢1864
 - 1862
½¢1861
Νομισματικό Σύστημα: 1 Δολάριο = 100 Σέντ
½¢ - 1/2 Σέντ
 - 1 Σέντ
uCoin