+

Πράσινο Ακρωτήριο > Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου (1975 - 2015)

Έτος
Έτος20c50c$1$2.5$10$20$50Έτος
 -  -  - $2.5$10$20 - 1982
20c50c$1$2.5$10$20$501980
20c50c$1$2.5$10$20$501977
Νομισματικό Σύστημα: 1 Εσκούδο = 100 Σεντάβος
20c - 20 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
$1 - 1 Εσκούδο
$2.5 - 2.5 Εσκούδος
$10 - 10 Εσκούδος
$20 - 20 Εσκούδος
$50 - 50 Εσκούδος
uCoin