+

Πράσινο Ακρωτήριο > Πορτογαλική Αποικία (1914 - 1974)

Έτος5c10c20c50c$1$2.5$5$10Έτος
 -  -  - 50c$1 - $5 - 1968
 -  -  -  -  - $2.5 -  - 1967
 -  -  -  - $1$2.5 - $101953
 -  -  - 50c$1 -  -  - 1949
5c10c20c50c$1 -  -  - 1930
Νομισματικό Σύστημα: 1 Εσκούδο = 100 Σεντάβος
5c - 5 Σεντάβος
10c - 10 Σεντάβος
20c - 20 Σεντάβος
50c - 50 Σεντάβος
$1 - 1 Εσκούδο
$2.5 - 2.5 Εσκούδος
$5 - 5 Εσκούδος
$10 - 10 Εσκούδος
uCoin