+

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία > Φράγκο Κεντρικής Αφρικής (1971 - 2015)

Αναγραφόμενη Αξία
Έτος100₣500₣Έτος
100₣ - 1990
100₣ - 1988
 - 500₣1986
100₣500₣1985
100₣ - 1983
100₣ - 1982
100₣ - 1979
100₣ - 1978
100₣ - 1976
100₣ - 1975
100₣ - 1972
100₣ - 1971
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράγκο = 100 Σεντιμς
100₣ - 100 Φράγκα
500₣ - 500 Φράγκα
uCoin