+

Δημοκρατία της Κεντρικής Αμερικής > Ρεάλ (1824 - 1851)

Ποικιλία
29
Έτος¼R½R1R2R8R$1$2$4$8Έτος
¼R -  -  -  -  -  - $2 -  - 1850
 - ½R1R2R - $1 -  -  - 1849
 - ½R1R -  - $1 -  -  - 1848
 - ½R -  - 8R$1$2 -  - 1847
¼R½R -  - 8R$1$2 -  - 1846
¼R/CR
¼R/G
½R -  -  -  - $1 -  -  - 1845
¼R -  -  -  -  - $1$2 -  - 1844
¼R½R -  -  -  - $2 -  - 1843
¼R -  -  - 8R -  - $2 -  - 1842
 -  -  -  - 8R -  -  -  -  - 1841
¼R -  -  - 8R -  -  -  -  - 1840
 -  -  -  - 8R -  -  -  -  - 1839
¼R -  -  - 8R -  - $2$4$81837
 -  -  -  - 8R -  - $2 -  - 1836
 -  -  -  - 8R -  - $2/CR
$2/NG
$4 - 1835
 -  -  -  - 8R -  - $2 -  - 1834
 -  -  -  -  -  - $1 -  - $81833
 -  -  - 2R -  -  -  -  -  - 1832
¼R½R1R2R8R -  -  -  -  - 1831
 -  -  -  - 8R -  - $2 -  - 1830
 -  -  -  - 8R -  -  -  -  - 1829
 -  - 1R - 8R - $2/CR
$2/NG
$4$81828
 -  -  -  - 8R -  - $2 -  - 1827
¼R -  -  - 8R - $2 -  - 1826
 -  -  - 2R8R$1$2$4$81825
¼R½R1R - 8R$1 - $4$81824
Νομισματικό Σύστημα: 1 Εσκούδο = 16 Ρεάλ
¼R - ¼ Ρεάλ
½R - 1/2 Ρεάλ
1R - 1 Ρεάλ
2R - 2 Ρεάλ
8R - 8 Ρεάλ
 - ½ Εσκούδο
$1 - 1 Εσκούδο
$2 - 2 Εσκούδος
$4 - 4 Εσκούδος
$8 - 8 Εσκούδος
uCoin