+

Χιλή > Δημοκρατία της Χιλής (1960 - 1975)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος½с10с20с50с1Eº2Eº5Eº10Eº50Eº100EºΈτος
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 50Eº100Eº1975
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10Eº50Eº100Eº1974
 -  -  -  -  - 20с - 1Eº - 5Eº/Al
5Eº/CuNi
 -  -  - 1972
 -  -  -  - 10с20с50с1Eº2Eº5Eº -  -  - 1971
 -  - 10с -  -  -  -  -  -  -  - 1970
 -  - 10с -  -  -  -  -  -  -  - 1969
 -  - 10с -  -  -  -  -  -  -  - 1968
 -  - 10с -  -  -  -  -  -  -  - 1967
 -  - 10с -  -  -  -  -  -  -  - 1966
 -  - 10с -  -  -  -  -  -  -  - 1965
 -  - 10с -  -  -  -  -  -  -  - 1964
½с - 10с -  -  -  -  -  -  -  - 1963
½с - 10с -  -  -  -  -  -  -  - 1962
 -  - 10с -  -  -  -  -  -  -  - 1961
 - 10с -  -  -  -  -  -  -  - 1960
Νομισματικό Σύστημα: 1 Εσκούδο = 100 Σεντέσιμος
½с - 1/2 Σεντέσιμος
 - 1 Σεντέσιμο
 - 2 Σεντέσιμος
 - 5 Σεντέσιμος
10с - 10 Σεντέσιμος
20с - 20 Σεντέσιμος
50с - 50 Σεντέσιμος
1Eº - 1 Εσκούδο
2Eº - 2 Εσκούδος
5Eº - 5 Εσκούδος
10Eº - 10 Εσκούδος
50Eº - 50 Εσκούδος
100Eº - 100 Εσκούδος
uCoin