+

Χιλή > Δημοκρατία της Χιλής (1851 - 1898)

Ποικιλία
9
Έτος½¢2½¢½d1d10¢20¢50¢$1$2$5$10$20Έτος
 -  - 2½¢ -  -  -  -  -  -  -  - $5$10 - 1898
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - $1 -  -  -  - 1897
 -  - 2½¢ -  - 10¢ -  - $1 - $5$10$201896
 -  - 2½¢ -  -  -  - 20¢ - $1 - $5$10 - 1895
½¢ -  - ½d1d -  -  -  -  -  -  -  - 1894
½¢ -  - ½d1d - 20¢/s
20¢/s̲
 -  -  -  -  -  - 1893
 -  -  -  -  - ½d1d - 20¢ -  -  -  - $10 - 1892
 -  -  -  - 1d - 20¢/0.2
20¢/s̲
 - $1 -  -  -  - 1891
½¢ -  -  -  -  -  -  - $1 -  - $10 - 1890
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - $1 -  - $10 - 1889
½¢ -  - ½d -  -  -  -  -  -  - $10 - 1888
 - 2½¢ - ½d1d -  -  - $1 -  - $10 - 1887
½¢2½¢ -  -  -  -  -  - $1 -  - $10 - 1886
½¢ -  - ½d1d -  -  - $1 -  - $10 - 1885
½¢ -  - ½d1d -  -  - $1 -  - $10 - 1884
½¢ -  - ½d1d -  -  - $1 -  - $10 - 1883
 -  -  - ½d1d - 20¢ - $1 -  - $10 - 1882
 -  -  - ½d/new
½d/old
1d - 20¢ - $1 -  - $10 - 1881
 -  -  - ½d/new
½d/old
1d/new
1d/old
 - 20¢ - $1 -  - $10 - 1880
 -  -  - ½d1d - 20¢/s
20¢/s̲
 - $1 -  - $10 - 1879
 -  -  - ½d1d - 20¢ - $1 -  - $10 - 1878
 -  -  - ½d1d - 20¢ - $1 -  - $10 - 1877
 -  -  - ½d1d - 20¢ - $1 -  - $10 - 1876
 -  -  - ½d1d - 20¢ - $1$2 -  -  - 1875
 -  -  - ½d1d - 20¢ - $1$2 - $10 - 1874
½¢ -  - ½d1d - 20¢ - $1/Ag
$1/Au
$2$5$10 - 1873
½¢ -  - ½d1d - 20¢50¢$1 - $5$10 - 1872
½¢ -  - ½d1d - 20¢ - $1 -  - $10 - 1871
 -  -  - ½d1d - 20¢50¢$1 - $5$10 - 1870
 -  -  -  -  - ½d1d - 20¢ - $1 - $5$10 - 1869
 -  -  -  -  - ½d1d - 20¢50¢$1 - $5$10 - 1868
 -  -  -  -  - ½d1d - 20¢/new
20¢/old
50¢/new
50¢/old
$1/Ag-1
$1/Ag-UN
$1/Au
$2$5$10/new
$10/old
 - 1867
 -  -  -  -  - ½d1d - 20¢50¢ -  - $5$10 - 1866
 -  -  -  -  - ½d1d - 20¢50¢$1$2$5$10 - 1865
 -  -  -  -  -  - 1d - 20¢50¢$1 -  - $10 - 1864
 -  -  -  -  -  -  -  - 20¢50¢$1 -  - $10 - 1863
 -  -  -  -  - ½d1d - 20¢50¢/new
50¢/old
$1/Ag
$1/Au
$2$5$10 - 1862
 -  -  -  -  - ½d1d - 20¢ - $1 -  - $10 - 1861
 -  -  -  -  - ½d1d - 20¢50¢$1$2 - $10 - 1860
 -  -  -  -  - ½d1d - 20¢50¢$1$2$5$10 - 1859
 -  -  -  -  - ½d1d - 20¢50¢$1$2$5$10 - 1858
 -  -  -  -  - ½d1d - 20¢ -  - $2$5$10 - 1857
 -  -  -  -  - ½d1d - 20¢50¢$1$2$5$10 - 1856
 -  -  -  -  - ½d1d - 20¢50¢$1 - $5$10 - 1855
 -  -  -  -  - ½d -  - 20¢50¢$1 -  - $10 - 1854
½¢ -  -  - ½d1d - 20¢50¢$1 - $5$10 - 1853
 -  -  -  -  -  - 1d - 20¢ -  -  - $5$10 - 1852
½¢/★
½¢/☆
1¢/★
1¢/☆
 -  -  - ½d -  -  -  -  -  - $5$10 - 1851
Νομισματικό Σύστημα: 1 Πέσο = 10 Ντεσίμος = 100 Σεντάβος
½¢ - ½ Σεντάβο
 - 1 Σεντάβο
 - 2 Σεντάβος
2½¢ - 2½ Σεντάβος
 - 5 Σεντάβος
10¢ - 10 Σεντάβος
20¢ - 20 Σεντάβος
50¢ - 50 Σεντάβος
½d - ½ Ντεσίμο
1d - 1 Ντεσίμο
$1 - 1 Πέσο
$2 - 2 Πέσος
$5 - 5 Πέσος
$10 - 10 Πέσος
$20 - 20 Πέσος
uCoin