+

Κίνα - Δημοκρατία > Επαρχία Γιουνάν (1912 - 1949)

Έτος2ct50c5ct10ct20ct50ct5¥10¥Έτος
 -  -  -  - 20ct -  -  - 年八十三國民華中年八十三國民華中
2ct - 5ct - 20ct50ct -  - 年一十二國民華中年一十二國民華中
 -  - 5ct10ct -  -  -  - 年二十國民華中年二十國民華中
 - 50c/Br
50c/Cu
 -  -  -  - 5¥10¥年八國民華中年八國民華中
 -  -  -  -  - 50ct -  - 1917
 -  -  -  -  - 50ct -  - 1916
Νομισματικό Σύστημα: 1 γιουάν = 10 γιάο = 100 φέν = 1000 κάσ
50c - 50 Κάς
2ct - 2 Σέντς
5ct - 5 Σέντς
10ct - 10 Σέντς
20ct - 20 Σέντς
50ct - 50 Σέντς
5¥ - 5 Γουάν
10¥ - 10 Γουάν
uCoin